Hiteles fordítás

Mi a hiteles fordítás és mikor lehet rá szükség?

Hiteles fordításon az eredeti szöveggel megegyező, lepecsételt záradékkal ellátott célnyelvi dokumentumot értjük, melyet a forrás dokumentummal összefűzve szállítunk. A záradék egy tanúsítványt tartalmaz, melyben igazoljuk, hogy a fordítás tartalmilag azonos és értelmileg egyenértékű a forrásnyelvi szöveggel.

Hiteles fordításra szükség lehet anyakönyvi ügyintézés (születés, házasság, halál) során, iskolai végzettség igazolása esetén illetve olyan hivatalos eljárás esetén, mely valamely hatóság előtt történik.

 

A törvényi szabályozás és a hiteles fordítás tárgyát képező magán- és közokiratok

A kapcsolódó törvény értelmében (a szakfordításról és tolmácsolásról szóló 24/1986. (VI.26.) MT. rendelet 5. szakasza) Magyarországon egyes esetekben kizárólag az Országos Fordító és Fordításhitelesítő Iroda (OFFI) készíthet hiteles fordítást, más esetekben azonban a szakfordító vagy szakfordító-lektor képesítéssel rendelkezők is jogosultak erre.

Ennek megfelelően magyarországi felhasználás esetén a következő dokumentumok hiteles fordítását vállaljuk ügyfeleink részére:

  • társasági szerződés
  • taggyűlési jegyzőkönyv
  • aláírási címpéldány
  • cégkivonat.

Az Európai Unió országaiban történő felhasználás esetén a fentieken túl a következő dokumentumok hiteles fordítását is elkészítjük:

  • születési-, házassági illetve halotti anyakönyvi kivonatok
  • személyi igazolvány, útlevél, lakcímkártya, társadalombiztosítási- és adókártya, egyéb személyhez köthető hatósági iratok
  • iskolai végzettséget igazoló dokumentumok (bizonyítványok, diplomák).

 

Árképzés és árjegyzék

Az elszámolás alapját a forrásszöveg szavainak száma képezi, amely szövegszerkesztő program vagy fordítástámogató eszköz segítségével nyomon követhető.

 

Fordítás francia nyelvről magyarra:

14 Ft / szó

Fordítás magyar nyelvről franciára:

16 Ft / szó

Hitelesítési felár:

1500 Ft oldalpáronként

 

Nagy mennyiségű és/vagy rendszeres fordítási megbízás esetén ügyfeleinknek százalékban meghatározott kedvezményt nyújtunk.

 

Munkafolyamat

Forduljon hozzánk bizalommal! Lépjen velünk kapcsolatba vagy kérjen árajánlatot.