Referenciák, ügyfélajánlások

„… Raulin Rozália Magyarország soros Európai Uniós elnöksége alatt fordítási feladatokat látott el az Országos Fordító és Fordításhitelesítő Iroda Zrt. részére. Teljesítményével maradéktalanul elégedettek voltunk.”

                                             Dr. Vigh Lajos László, vezérigazgató, OFFI Zrt.

„Rozália immár negyedik éve végez társaságunk számára szakfordítási feladatokat. Az elmúlt évek során sokat dolgoztunk együtt, különösen a negyedévente készülő EnergieMag Közép-Európai vállalati magazinunk fordítása kapcsán. A kiadvány eredetileg francia nyelven készül, melynek magyar nyelvre fordítása a lap születésétől kezdve Rozália privilégiuma, részben a szakszöveg pontos fordítása, másrészt a munka gyors elvégzése miatt, ami olykor a hétvégék és éjszakák feláldozását is jelenthette számára. Ezúton is köszönjük munkáját, melyre természetesen a jövőben is igényt tartunk.”

                                             Asztalos Andrea, kommunikációs igazgató, Dalkia Zrt.

Társaságunk megbízásait pontosan, kellő szakmai felkészültséggel, jó minőségben végzi el, így többek között 2007 augusztusában gyorsan és kellő minőségben fordította le francia nyelvre a Magyar Kormány két rendeletét: a megújuló energiaforrásból vagy hulladékból nyert energiával termelt villamos energia kötelező átvételének szabályairól és átvételi áráról, valamint a megújuló energiaforrásból vagy hulladékból nyert energiával termelt villamos energia eredetének igazolásáról.”

                                                      Márai Beáta, vezérigazgatói asszisztens, Dalkia Zrt.

 

See full size image

„… Raulin Rozália 2004-től rendszeresen dolgozik külső munkatársként Irodánknak. Az eltelt évek száma önmagában is bizonyíték arra, hogy magyar-francia és francia-magyar nyelvkombinációkban teljesített megbízásaink során munkájával minden tekintetben elégedettek voltunk.

Az elvégzett feladatok közül a legjelentősebbek a következők voltak:

  • Európai Bíróság ítéleteinek fordítása franciáról magyar nyelvre,
  • Európai Bíróság rendeleteinek fordítása franciáról magyar nyelvre,
  • Europass bizonyítványok fordítása magyarról francia nyelvre,
  • Egyetemes Postaegyesület postacsomag szabályzatának fordítása franciáról magyar nyelvre,
  • Magyar Külügyminisztérium Liszt Ferenc életmű kiállításán bemutatott tablószövegek fordítása magyarról francia nyelvre.

Több alkalommal előfordult, hogy ügyfeleink pozitív visszacsatolással reagáltak munkájára, így például a magyar Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium számára készített, Európai Parlamentben elhangzott beszéd francia nyelvre történt fordítása kapcsán.

Munkájára jövőben is számítunk.”

                        Janter Ferenc, ügyvezető, FORDuna Kft.

See full size image

 

„A projektek, amelyeket az EDF számára Magyarországon véghezvittem, nem sikerülhettek volna Raulin Rozália megbeszélések során végzett, hatékony szinkrontolmácsolása nélkül, valamint írásbeli fordításaihoz választott szavak pontossága nélkül.”

                                                      Christian Voillet, projektvezető, EDF

See full size image

 

Rozália tolmácsként számos jó tulajdonsággal rendelkezik: figyelmes, összpontosítva hallgatja partnerét, intuitív. A francia nyelv magabiztos ismeretének köszönhetően megkönnyíti az információcserét. Az eredeti tartalmat biztosító megértése és kapcsolatteremtő képessége teszik őt kiváló tolmáccsá. Több évig dolgozott közvetlen munkatársamként, és széles körű ismeretekkel rendelkezik az energiaszektor tárgykörében. A munka területén nagyra értékeltük titoktartását, semlegességét és a tolmácsolás pontosságát. Nagy kaliberű, mosolygós tolmács. 

                     Frédéric Genin, projektvezető, EDF

„A különböző közintéményelnél és vállalatoknál tett három napos budapesti látogatásunk során Raulin Rozália nélkülözhetetlen segítséget nyújtott számunkra a köztünk (francia ajkúak) és magyar partnereink közötti eszmecserék gyors fordításával. E professzionális munkának köszönhetően lehetővé vált számunkra, hogy megőrizzük a folyamatosságot és a természetességet beszélgetéseink során. Ajánlom őt!

Claire Delmotte, BRUXELLES FORMATION, nemzetközi kapcsolatok

 

See full size image

„… Raulin Rozália szakfordító társaságunkkal fordítói munkakapcsolatban áll: szerződések, cégdokumentumok és egyéb jogi témájú anyagok fordítását végzi francia-magyar és magyar-francia nyelveken.

Társaságunk megbízásait pontosan, kellő szakmai felkészültséggel, jó minőségben végzi el, így többek között 2008 szeptemberében gyorsan és kellő minőségben fordította le a belga járulékfizetési rendszert bemutató dokumentumokat francia nyelvről magyar nyelvre.”

                                                                                         Rung Éva, irodavezető, Benedictum Kft.

 

See full size image

„… Raulin Rozália a Pret-Inter Bt-n keresztül végzi társaságunknak üzleti levelezés, pénzügyi jelentések, beszámolók fordítását magyar-francia, angol-francia viszonylatokban.

A kiadott feladatokat jó minőségben, pontos határidőre végzi el, munkájával kapcsolatban probléma nem merült fel.

Elvégzett munkái között szerepel pl. a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI törvény magyarról francia nyelvre történt pontos, nagyon jó minőségű fordítása.”

                                              Hiezl József, vezérigazgató helyettes EDF Démász Zrt.

 

See full size image

„Közös munkánk hosszú időszakot ölelt fel, hiszen Raulin Rozália 1997-től 2001-ig dolgozott szinte napi rendszerességgel projektünk számára, amelynek keretében egy új ügyfélkezelési és számlázási programcsomagot vezettünk be Társaságunknál.

Ezen időszak alatt feladata egyrészt tolmácsolás volt, másrészt szakszövegek fordítása.
Tolmácsolás tekintetében, magas szintű kompetencia és rendelkezésre állás jellemezte munkáját. Türelemmel tolmácsolta végig a hosszú megbeszéléséket és oktatásokat, majd folytatta a munkát a hibalapok, jegyzőkönyvek, felhasználói és rendszeradminisztrátori jegyzőkönyvek fordításával.

A munkatársak iránt tiszteletet és alázatosságot tanúsított. Kiváló emberi kapcsolatokat teremtett annak érdekében, hogy a résztvevők – a másik nyelv ismeretlenségéből adódóan – ne érezzék magukat kellemetlenül egy ilyen, a kommunikáció szempontjából nehéz helyzetben.

Írásbeli fordítás estén magas szintű szakmaiságot és pontosságot, valamint a határidők betartását tapasztalhattuk meg. Igényes és lelkiismeretes munkát és annak eredményét kaptuk.”

Szécsényi Ferencné, Üzleti Szolgáltató Központ vezető, EDF Démász Zrt.

 

„… Raulin Rozália szakfordító cégünkkel rendszeres munkakapcsolatban áll: 2003 óta végez fordítóirodánknak különböző fordítási-, illetve lektorálási megbízásokat. A lefordított karakterek száma éves szinten 190 ezer forrásnyelvi karakter.

A fordítási és lektorálási tevékenység elsősorban a következőket foglalja magában:

  • üzleti/kereskedelmi, jogi, pénzügyi, gazdasági szövegek fordítása franciáról magyarra, illetve magyarról franciára
  • hivatalos okiratok, bizonyítványok fordításainak lektorálása.

Munkájával jelentősen hozzájárul a projektek gördülékeny lebonyolításához, ezáltal vállalatunk sikerességéhez. Megbízásait szakmai hozzáértéssel, pontosan, a határidőket betartva végzi.”

        Rácz Roland, ügyvezető igazgató, Business Team International Kft.   

 

„Rozi 14 éves korom óta a franciatanárom. Az együtt töltött 6 év során ő segített nekem az éppen aktuális célom megvalósításában.

Hatékony nyelvtanítási módszerével nagyban hozzájárult a sikeres középfokú nyelvvizsga, és érettségi megszerzéséhez. Most a felsőfokú nyelvvizsga közelében járok.

A magas színvonalú, barátságos hangvételű óráink során nagyon jó tanár-diák viszony alakult ki közöttünk, magával ragadó személyisége, következetes számonkérése mindvégig motivált engem.

A kötelező tananyag mellett gyakran hozott az érdeklődési körömhöz tartozó anyagokat, feladatokat, így bővítve szókincsemet. Az órákon kívül szervezett a francia nyelvvel kapcsolatos programokat is; iskolai előadások, vásárok, kiállítások keretén belül.                                                        

 A francia nyelvet és kultúrát zenéken, meséken, újságcikkeken, filmeken, sőt, recepteken keresztül ismertette meg velem. Sok szokást, szólást, közmondást tanított nekem, így a közös tanulás nemcsak hatékony, de élvezetes is volt.”

László Orsolya, kozmetikus